WTW VentilatieWTW Ventilatie
Een Samsung ERV ventilatie unit met warmteterugwinning ververst op zeer energie efficiënte wijze de lucht in de ruimte, terwijl de warmte grotendeels behouden blijft. De ventilatieunit haalt warmte/energie uit de afgezogen lucht van de ruimte. Deze energie wordt overgedragen aan de lucht die de ruimte wordt ingevoerd. Dit alles gebeurt in de kern van het systeem: de diamantvormige cellulose warmtewisselaar. Naast warmte wordt er ook vocht uitgewisseld, zodat een lage relatieve vochtigheid tot een minimum wordt beperkt. Droge ogen en gesprongen lippen behoren tot het verleden.

De cellulose warmtewisselaar

De cellulose warmtewisselaar zorgt voor een energie-efficiënte werking. Aan de ene kant passeert de afgezogen lucht, die de warmte en vocht afstaat aan dit element, terwijl langs de andere kant verse buitenlucht wordt gevoerd. Deze neemt de warmte en het vocht weer op. Om de warmtewisselaar zo efficiënt mogelijk te laten werken, staan de luchtstromen in tegenstroom. Op deze wijze is tot wel 80% van de energie terug te winnen. Doordat er uitwisseling van vocht plaats vindt, is een condensafvoer niet nodig en is er geen voorverwarming noodzakelijk. Het systeem functioneert moeiteloos tot een temperatuur van -15°C.

Geen elektrische voorverwarming nodig!

Het meest unieke aan de Samsung ERV wtw unit is dat er geen elektrische voorverwarming nodig is om de ingaande lucht op het gewenste comfortniveau te houden. De cellulose warmtewisselaar end e slimme aansturing van de energiezuinige borstelloze gelijkstroommotoren zijn voldoende om de binnenkomende frisse lucht te verwarmen. Bij conventionele wtw systemen is deze voorverwarming wél noodzakelijk. Aangezien voorverwarmen van lucht bij temperaturen onder de 0°C een hoge energie- en kostenpost is, en het rendement van het systeem flink doet afnemen, zal u met de ERV wtw unit een enorme besparingsslag slaan!

CO2 gestuurd ventileren

Een WTW unit heeft de mogelijkheid CO2 gestuurd (behoefte afhankelijk) te ventileren. Een optionele CO2 sensor meet per ruimte de aanwezige CO2 in de lucht. Zodra deze toeneemt, zal de unit in een hogere ventilatiestand gaan draaien, om er zeker van te zijn dat er voldoende verse lucht binnen komt. Dit kan in 3 regelstanden. Hierbij wordt uitsluitend de hoeveelheid lucht die benodigd is om het CO2 niveau aanvaardbaar te houden, geventileerd. Bij lage ventilatiehoeveelheden is het rendement van de ERV aanzienlijk hoger. Ook bij een rendement van 75% dient het restant van 25% nog steeds opgewarmd te worden.

Vraag een offerte aan